PolíticaPrivacitat

Introducció
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb NIF ESQ0818002H, domicili a l’Edifici A. Campus Universitari UAB. 08193 Bellaterra (Barcelona), d’ara endavant Universitat Autònoma de Barcelona, recopila, tracta i emmagatzema informació personal a través del web de la seva propietat www.observatoriradio.com.

Aquesta informació serà relativa als usuaris del web. La informació es recopilarà, tractarà i emmagatzemarà d’acord amb la present Política de Privacitat.

Aquesta política de privacitat ha estat actualitzada el 9 de juliol de 2021.

responsable legal
Denominació comercial: Universitat Autònoma de Barcelona

Nom: Universitat Autònoma de Barcelona

Identificador fiscal: ESQ0818002H

Domicili: Edifici A. Campus Universitari UAB. 08193 Bellaterra (Barcelona) Correu electrònic de contacte: info@observatoridelaradio.cat

Lleis d’aplicació d’aquesta web
RGPD (Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 25 de maig de 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques).
LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD).
LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)
dades recopilades
Perquè puguis navegar per aquest lloc no cal que em facilitis cap dada personal.

Únicament es recopilaran les dades estrictament necessàries per a dur a terme la normal activitat de l’servei, ajustant-se sempre a el principi de minimització de dades (Art. 5.b GDPR).

Les dades que es recopilen de pertànyer sempre a majors de 16 anys (Art. 8.1. GDPR). Universitat Autònoma de Barcelona es reserva el dret a prendre les mesures oportunes per comprovar la veracitat de l’edat (Art. 8.2 GDPR).

En tots els casos, les dades recollides seran de caràcter personal identificatives i no sensibles:

Correu electrònic.
Nom i cognoms.
De telèfon.
Codi postal.
Objectiu de la recopilació i ús de dades
La recopilació i ús de les dades es realitza amb l’únic objectiu d’enviar notícies d’informació rellevant per als usuaris.

La recopilació de dades es realitzarà en els següents casos:

Quan em manis un e-mail. Les teves dades podran ser incorporades a un fitxer de llista de correu, del qual sóc responsable de la seva gestió i tractament. La fi d’aquesta acció és proporcionar el millor servei possible, particularment per mantenir un registre d’usuaris.
Quan et subscriguis al meu butlletí de notícies. Les teves dades seran incorporades a una llista de correu, rebràs novetats de la meva web, informació dels meus serveis i qualsevol contingut relacionat amb altres professionals que pugui interessar.
Quan omplis un formulari en www.observatoriradio.com.
Universitat Autònoma de Barcelona es compromet a no utilitzar les dades obtingudes amb una finalitat diferent d’aquesta.

Mètodes de recopilació
Les dades es recopilaran a través del web d’Universitat Autònoma de Barcelona, diversidadaudiovisual.org, quan introdueixis informació en algun dels camps destinats a aquest efecte a la web. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no recopilaran cap dada fins que no acceptis expressament la cessió i gestió d’acord amb aquesta política de privacitat.

Destinatari de les dades recopilades s’incorporaran a un fitxer propietat de: Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest fitxer serà gestionat per:

Nominalia que forma part del Grup team.blue., amb domicili Carrer d’Ulldecona, 21, 08038 Barcelona i amb NIF: B-61553327

Com protegim les seves dades?

Les seves dades s’emmagatzemen de forma segura, ja que disposem de:

* Xifrat amb protocol SSL.

Universitat Autònoma de Barcelona no pot garantir la completa seguretat de les comunicacions a través d’Internet, però garanteix prendre les mesures adequades per protegir les dades.

A més, Universitat Autònoma de Barcelona es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l’accés a tercers no autoritzats.

Els teus drets pel que fa a protecció de dades

La legislació et reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

Accés a les dades personals.
Rectificació o supressió.
Oposició al seu tractament.
Portabilitat de les dades.
Limitació del seu tractament.
L’exercici d’aquests drets és personal, per la qual cosa només podràs sol·licitar-los per als drets dels quals siguis propietari.

En el cas de voler exercir aquests drets, pot fer-se a través de correu electrònic enviant-lo a info@observatoridelaradio.cat indicant els drets que es vulguin exercir i una prova d’identitat.

Universitat Autònoma de Barcelona es compromet a respondre a la teva sol·licitud en un termini màxim de quinze dies hàbils.

Legitimació per al tractament de dades
La base legal per al tractament de les teves dades personals és l’acceptació explícita del tractament, gestió i emmagatzematge dels mateixos segons la present política de privacitat.

Conseqüències de no acceptar la política de privacitat
En el cas que no accepteu la gestió de les teves dades segons la present política de privacitat, no es procedirà a la recopilació d’aquests, el que pot suposar que no es pugui dur a terme el servei prestat per Universitat Autònoma de Barcelona.

Autoritat de protecció de dades a Espanya
En el cas que vulguis fer valer els teus drets pel que fa a protecció de dades i consideres que no s’estan respectant, pots dirigir-te a l’autoritat espanyola responsable.

Lloc web de l’autoritat de protecció de dades: https://www.agpd.es/
Correu electrònic de l’autoritat de protecció de dades: internacional@agpd.es
Telèfon de l’autoritat de protecció de dades: +34 91399 6200
Canvis en la política de privacitat
Universitat Autònoma de Barcelona es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat. Aquestes modificacions es faran d’acord amb la legislació i la jurisprudència i quedaran reflectides en la present Política de Privacitat.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist